JV-Constructs, s.r.o.

Slovo ředitele

Vážení obchodní partneři,

Na tomto místě našich webových stránek je jistě vhodné uvést působivé a poutavé „slovo ředitele“. Nejen z těchto důvodů jsem se v myšlenkách posunul zpět do doby mých začátků podnikání, tedy do roku 1998, kdy jsem začal podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, tedy OSVČ. Důvodem k tomuto kroku tehdy bylo něco dokázat a tak to je stále i dodnes, kdy již podnikám, tedy spíše podnikáme jako společnost s.r.o. S ohledem na přechod z období OSVČ na společnost s.r.o. byla nutnost a potřeba začít spolupracovat s kolegy a vlastními zaměstnanci. Tato cesta byla logicky vyústěním nárůstu poptávky po našich službách a dovedla mě k rozhodnutí založit společnost JV-Constructs, s.r.o., tedy v českém významu Jiří Vydra – sestrojování, budování. Díky tomuto rozhodnutí jsem přestal mít odpovědnost pouze sám za sebe a nyní již tedy skutečně vnímám naši společnost jako tým lidí, bez kterých bych jistě sám nic nedokázal, kterých si velmi vážím a za které nesu plnou odpovědnost.

Mojí hlavní zásadou vždy bylo a také bude odvádět kvalitní práci a být dostatečně silným partnerem nejen pro naše objednatele, ale také pro své kolegy a zaměstnance. Pevně věřím, že zkušenosti získané spoluprací v minulosti, nebo budoucnu, všem toto ukazují, nebo ukáží.

Vám všem, kteří jste s námi již spolupracovali, nebo se chystáte nás oslovit, slibuji, že budeme nadále pracovat, jak nejlépe budeme umět a budeme se snažit vykonávat veškeré činnosti k plné spokojenosti Vás jako zákazníka. Všem, kteří navštívili tyto stránky, přeji hodně štěstí nejen v profesním, ale i v soukromém životě.

Jiří Vydra
jednatel společnosti
JV-Constructs, s.r.o.